• Kernwaarden
  ‘Niet de kernwaarden van de organisatie, maar de deugd, zeggen iets over ons gedrag.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • burgerparticipatie
  Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2014) over burgerparticipatie: ‘Hoe kunnen burgers weer eigenaar worden van hun eigen problemen?’
 • reflecteren
  ‘Reflecteren is zo normaal als het rijden met een autogordel; want je kan ook zomaar aangereden worden.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • begrijpen
  ‘Doe niets wat je niet begrijpt!’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • groepsdenken
  ‘Groepsdenken wordt effectief verminderd door diversiteit in de groep.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • de top
  ‘Als de top het gewenste gedrag wil ‘voorleven, dan zal die top constant moeten reflecteren of zij de goede dingen doet en de dingen goed doet.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • frictie
  ‘Accepteer dat er altijd frictie is, die alle plannen doorkruist. ’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • ‘Westerse democratieën
  ‘Westerse democratieën kampen met een legitimiteitscrisis én een efficiëntiecrisis; dat wijst op storm!’ (uit: Tegen verkiezingen – David van Reybrouck)
 • sturen
  ‘Sturen op gedrag kan wél; lees hoofdstuk vier van Reflectie & governance.’
 • code
  Vrij naar de Commissie Halsema (2013): ‘Een code omarmen zal de crimineel in de organisatie echt niet ontmaskeren, maar het voorkomt wel een drift to failure.’
 • RRR
  ‘Richting, Ruimte, Ruggensteun’ geeft houvast voor de aansturing van een succesvolle organisatie.’
 • heldere kaders
  In 2002 schreef de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling al dat heldere kaders ‘bevrijdend’ kunnen zijn in organisaties en gemeenschappen. Zij waren hun tijd ver vooruit.

Overheid - Burgers - Middenveld

4 juli 2012

'Vertrouwen' is het woord van deze tijd

Niet alleen de (financiële) markten en de politiek zoeken naar vertrouwen, maar ook in het maatschappelijk middenveld is het vertrouwen ver te zoeken met al die affaires bij corporaties, zorg en onderwijs.

 

Vertrouwen in burgers

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft in juni 2012 een rapport gepubliceerd  'Vertrouwen in Burgers'. Ik vind het een razend knap rapport. Bijgaand kunt u klikken voor een boekbespreking van dit rapport. Onder de tab publicaties vindt u het gehele rapport. De aandacht van de WRR voor vertrouwen in de burgers past perfect bij mijn eerdere publicaties, zoals de Prezi over Maatschappelijke Ondernemingen  en de boekbespreking 'The art of action'.

 

Dialoog over burgerparticipatie

Ik heb (met anderen)  in mijn woonplaats Amersfoort een burgerinitiatief onder de naam 'Het Nieuwe Samenwerken' gelanceerd om in dialoog te komen met de gemeente over burgerparticipatie. Alles bij elkaar genoeg reden voor verdere verdieping.


Afdrukken