• Kernwaarden
  ‘Niet de kernwaarden van de organisatie, maar de deugd, zeggen iets over ons gedrag.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • burgerparticipatie
  Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2014) over burgerparticipatie: ‘Hoe kunnen burgers weer eigenaar worden van hun eigen problemen?’
 • reflecteren
  ‘Reflecteren is zo normaal als het rijden met een autogordel; want je kan ook zomaar aangereden worden.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • begrijpen
  ‘Doe niets wat je niet begrijpt!’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • groepsdenken
  ‘Groepsdenken wordt effectief verminderd door diversiteit in de groep.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • de top
  ‘Als de top het gewenste gedrag wil ‘voorleven, dan zal die top constant moeten reflecteren of zij de goede dingen doet en de dingen goed doet.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • frictie
  ‘Accepteer dat er altijd frictie is, die alle plannen doorkruist. ’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • ‘Westerse democratieën
  ‘Westerse democratieën kampen met een legitimiteitscrisis én een efficiëntiecrisis; dat wijst op storm!’ (uit: Tegen verkiezingen – David van Reybrouck)
 • sturen
  ‘Sturen op gedrag kan wél; lees hoofdstuk vier van Reflectie & governance.’
 • code
  Vrij naar de Commissie Halsema (2013): ‘Een code omarmen zal de crimineel in de organisatie echt niet ontmaskeren, maar het voorkomt wel een drift to failure.’
 • RRR
  ‘Richting, Ruimte, Ruggensteun’ geeft houvast voor de aansturing van een succesvolle organisatie.’
 • heldere kaders
  In 2002 schreef de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling al dat heldere kaders ‘bevrijdend’ kunnen zijn in organisaties en gemeenschappen. Zij waren hun tijd ver vooruit.

Helpen regels bij het aanscherpen van de waarden ?

22 maart 2014, Column NRC van Caroline de Gruyter

Iedereen weet toch dat normen en waarden zich niet laten afdwingen met wetten en regels. Regels kunnen hooguit vastleggen wat de bestaande waarden zijn. Waarom worden er dan commissie ingesteld (zoals de commissie Halsema) die zich moeten buigen over Governance Codes? Bij mijn publicaties kunt u lezen over deze commissie Halsema.

 

Helpt het dan om regels aan te scherpen? Nee, want meer regels leidt tot het zoeken naar de mazen in de wet. Echte criminaliteit stoort zich niet aan codes en regels, maar een goede moraliteit helpt wel bij chaotische omstandigheden. Dialoog ('een lastig gesprek' is de titel van het rapport van Halsema) werkt beter dan afvinklijstjes.

 

In mijn boek bespreking van 'the art of action' toont de auteur aan dat Richting, Ruimte en Ruggensteun de leidraad vormen voor goede organisaties, zeker in onzekere tijden. In de bijgaande column van 22 maart 2014 wordt ook mooi beschreven dat 'wetten het morele gat niet kunnen vullen'.

 

Afdrukken