• Kernwaarden
  ‘Niet de kernwaarden van de organisatie, maar de deugd, zeggen iets over ons gedrag.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • burgerparticipatie
  Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2014) over burgerparticipatie: ‘Hoe kunnen burgers weer eigenaar worden van hun eigen problemen?’
 • reflecteren
  ‘Reflecteren is zo normaal als het rijden met een autogordel; want je kan ook zomaar aangereden worden.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • begrijpen
  ‘Doe niets wat je niet begrijpt!’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • groepsdenken
  ‘Groepsdenken wordt effectief verminderd door diversiteit in de groep.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • de top
  ‘Als de top het gewenste gedrag wil ‘voorleven, dan zal die top constant moeten reflecteren of zij de goede dingen doet en de dingen goed doet.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • frictie
  ‘Accepteer dat er altijd frictie is, die alle plannen doorkruist. ’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • ‘Westerse democratieën
  ‘Westerse democratieën kampen met een legitimiteitscrisis én een efficiëntiecrisis; dat wijst op storm!’ (uit: Tegen verkiezingen – David van Reybrouck)
 • sturen
  ‘Sturen op gedrag kan wél; lees hoofdstuk vier van Reflectie & governance.’
 • code
  Vrij naar de Commissie Halsema (2013): ‘Een code omarmen zal de crimineel in de organisatie echt niet ontmaskeren, maar het voorkomt wel een drift to failure.’
 • RRR
  ‘Richting, Ruimte, Ruggensteun’ geeft houvast voor de aansturing van een succesvolle organisatie.’
 • heldere kaders
  In 2002 schreef de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling al dat heldere kaders ‘bevrijdend’ kunnen zijn in organisaties en gemeenschappen. Zij waren hun tijd ver vooruit.

Blok verschraalt de corporaties

29 augustus 2014 - Opinie NRC - Prof de Ru

 

In het NRC van 28 augustus 2014 staat een prima opiniestuk over de schade die Minister Blok aanricht in de volkshuisvesting. Emeritus hoogleraar staats- en bestuursrecht H.J. de Ru laat geen spaan heel van de maatregelen van de minister. Hij beschrijft drie heldere argumenten (i) Blok breekt de unieke toegevoegde waarde van de corporaties af, namelijk investeren in leefbaarheid en veiligheid in wijken. Het buitenland kijkt jaloers naar ons systeem, een systeem dat de overheid geen Euro kost. (ii) Blok introduceert de bemoeienis van de gemeenten in het werk van de corporaties, terwijl korte termijn belangen en opportunisme hoogtij vieren in de lokale politiek. (iii) Blok schendt het staatrecht met misbruik van het systeem van de Novelle plus 125 pagina's Algemene Maatregelen van Bestuur (waar de Kamer niets over te zeggen heeft). Een artikel dat je moet lezen.

 

Afdrukken