• Kernwaarden
  ‘Niet de kernwaarden van de organisatie, maar de deugd, zeggen iets over ons gedrag.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • burgerparticipatie
  Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2014) over burgerparticipatie: ‘Hoe kunnen burgers weer eigenaar worden van hun eigen problemen?’
 • reflecteren
  ‘Reflecteren is zo normaal als het rijden met een autogordel; want je kan ook zomaar aangereden worden.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • begrijpen
  ‘Doe niets wat je niet begrijpt!’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • groepsdenken
  ‘Groepsdenken wordt effectief verminderd door diversiteit in de groep.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • de top
  ‘Als de top het gewenste gedrag wil ‘voorleven, dan zal die top constant moeten reflecteren of zij de goede dingen doet en de dingen goed doet.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • frictie
  ‘Accepteer dat er altijd frictie is, die alle plannen doorkruist. ’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • ‘Westerse democratieën
  ‘Westerse democratieën kampen met een legitimiteitscrisis én een efficiëntiecrisis; dat wijst op storm!’ (uit: Tegen verkiezingen – David van Reybrouck)
 • sturen
  ‘Sturen op gedrag kan wél; lees hoofdstuk vier van Reflectie & governance.’
 • code
  Vrij naar de Commissie Halsema (2013): ‘Een code omarmen zal de crimineel in de organisatie echt niet ontmaskeren, maar het voorkomt wel een drift to failure.’
 • RRR
  ‘Richting, Ruimte, Ruggensteun’ geeft houvast voor de aansturing van een succesvolle organisatie.’
 • heldere kaders
  In 2002 schreef de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling al dat heldere kaders ‘bevrijdend’ kunnen zijn in organisaties en gemeenschappen. Zij waren hun tijd ver vooruit.

Reflectie is in potentie keihard

Lucide - voor toezichthouders in de zorg - schreef een recensie

19 december 2014

'In zijn onlangs verschenen boek‘Reflectie & Governance bij semipublieke organisaties’, houdt consultant Theo Stubbé een warm pleidooi voor het gebruik van permanente zelfreflectie om tot betere governance te komen. Hij schreef zijn boek – zo schrijft hij in de inleiding – omdat hij zich zorgen maakt over de kwaliteit van de semipublieke sector. Lucide sprak met Stubbé.' klik hier voor het vervolg.

Volgens onderzoekers van de RUG in het FD van 13 december 2014 is intern toezicht veel effectiever dan sterk extern toezicht, met name omdat het interne toezicht voorbeeldgedrag laat zien en dichtbij is. De stelling dat regeldrift de oplossing biedt voor de affaires, denk aan de parlementaire Enquète Woningcorporaties - wordt door hen ontkracht. Extern toezicht heeft wel een rol in het scherp houden van de RvT.

 

Afdrukken