• Kernwaarden
  ‘Niet de kernwaarden van de organisatie, maar de deugd, zeggen iets over ons gedrag.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • burgerparticipatie
  Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2014) over burgerparticipatie: ‘Hoe kunnen burgers weer eigenaar worden van hun eigen problemen?’
 • reflecteren
  ‘Reflecteren is zo normaal als het rijden met een autogordel; want je kan ook zomaar aangereden worden.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • begrijpen
  ‘Doe niets wat je niet begrijpt!’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • groepsdenken
  ‘Groepsdenken wordt effectief verminderd door diversiteit in de groep.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • de top
  ‘Als de top het gewenste gedrag wil ‘voorleven, dan zal die top constant moeten reflecteren of zij de goede dingen doet en de dingen goed doet.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • frictie
  ‘Accepteer dat er altijd frictie is, die alle plannen doorkruist. ’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • ‘Westerse democratieën
  ‘Westerse democratieën kampen met een legitimiteitscrisis én een efficiëntiecrisis; dat wijst op storm!’ (uit: Tegen verkiezingen – David van Reybrouck)
 • sturen
  ‘Sturen op gedrag kan wél; lees hoofdstuk vier van Reflectie & governance.’
 • code
  Vrij naar de Commissie Halsema (2013): ‘Een code omarmen zal de crimineel in de organisatie echt niet ontmaskeren, maar het voorkomt wel een drift to failure.’
 • RRR
  ‘Richting, Ruimte, Ruggensteun’ geeft houvast voor de aansturing van een succesvolle organisatie.’
 • heldere kaders
  In 2002 schreef de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling al dat heldere kaders ‘bevrijdend’ kunnen zijn in organisaties en gemeenschappen. Zij waren hun tijd ver vooruit.

Richting, Ruimte en Ruggensteun, bij creatief besturen

Juni 2015

Anno 2015 moeten we in de zorg, of in het semipublieke domein in het algemeen, creatieve wegen bewandelen. Er vinden zoveel veranderingen tegelijk plaats als je denkt aan de bekostiging, aan de vergrijzing, aan de maatschappelijke roep om ‘de menselijke maat’ en dergelijke, dat er geen platgetreden paden zijn die leiden tot goede oplossingen. Helaas zit de mens – zo blijkt uit recent onderzoek – zo in elkaar dat-ie denkt dat creativiteit en leiderschap slecht samengaan. Hier ligt een mooie taak voor raden van toezicht. Als toezichthouders een heldere Richting geven in creatief denken, ontstaat er Ruimte voor bestuurders (en professionals) om te zoeken naar de onorthodoxe – vernieuwende - oplossingen. Toezichthouders zouden daar een derde R, van Ruggensteun, aan toe kunnen voegen. Ik heb mijn idee hierover geplaatst in de bijgaande blog.

U kunt in dialoog gaan met mij en anderen via www.lucide.info.

 

Afdrukken