• Kernwaarden
  ‘Niet de kernwaarden van de organisatie, maar de deugd, zeggen iets over ons gedrag.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • burgerparticipatie
  Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2014) over burgerparticipatie: ‘Hoe kunnen burgers weer eigenaar worden van hun eigen problemen?’
 • reflecteren
  ‘Reflecteren is zo normaal als het rijden met een autogordel; want je kan ook zomaar aangereden worden.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • begrijpen
  ‘Doe niets wat je niet begrijpt!’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • groepsdenken
  ‘Groepsdenken wordt effectief verminderd door diversiteit in de groep.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • de top
  ‘Als de top het gewenste gedrag wil ‘voorleven, dan zal die top constant moeten reflecteren of zij de goede dingen doet en de dingen goed doet.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • frictie
  ‘Accepteer dat er altijd frictie is, die alle plannen doorkruist. ’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • ‘Westerse democratieën
  ‘Westerse democratieën kampen met een legitimiteitscrisis én een efficiëntiecrisis; dat wijst op storm!’ (uit: Tegen verkiezingen – David van Reybrouck)
 • sturen
  ‘Sturen op gedrag kan wél; lees hoofdstuk vier van Reflectie & governance.’
 • code
  Vrij naar de Commissie Halsema (2013): ‘Een code omarmen zal de crimineel in de organisatie echt niet ontmaskeren, maar het voorkomt wel een drift to failure.’
 • RRR
  ‘Richting, Ruimte, Ruggensteun’ geeft houvast voor de aansturing van een succesvolle organisatie.’
 • heldere kaders
  In 2002 schreef de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling al dat heldere kaders ‘bevrijdend’ kunnen zijn in organisaties en gemeenschappen. Zij waren hun tijd ver vooruit.

Diversiteit zorgt voor reflectie

18 december 2015

Ik breek vaak een lans voor passende gedrag bij het bestuur en de toezichthouders, want de governance bij organisaties wordt er niet beter van als er alleen maar meer of strengere regels komen. Dat is een illusie van mensen die geen ervaring hebben met governance of van mensen die populistisch gedrag vertonen.

Dan ontstaat er echter een nieuwe vraagstelling: Wat is passend gedrag en hoe kan je dat verbeteren? Dat beschrijf ik uitgebreid in mijn boek 'Reflectie & Governance', met als kernboodschap dat mensen, zoals bestuurders en toezichthouders, elk afzonderlijk in staat moet zijn om te reflecteren op het eigen gedrag. Daarnaast moeten de groepsleden elkaar aanspreken op het gewenste gedrag. Dat betekent dat feedback en evaluatie belangrijke principes zijn. Goede feedback en praktische evaluaties komen misschien beter tot stand als de groep niet bestaat uit vriendjes, maar als een groep divers van samenstelling is. Dat pleit voor een zorgvuldige werving & selectie van bestuurders en toezichthouders, waarbij niet alleen gekeken wordt naar een prachtige CV, maar ook naar het karakter en de omgangsnormen.

En dan lees je in een goed artikel van het FD dat diversiteit ook een prijs heeft! Pieter Couwenbergh beschrijft kort en bondig waarom diversiteit belangrijk is en voegt hier aan toe dat uit onderzoek van de RUG blijkt dat diversiteit de besluitvorming vertraagt en niet eenvoudiger maakt. Zo logisch! Zijn conclusie snijdt dan ook hout: 'Wij zouden in ieder geval de consequentie van diversiteit moeten accepteren en verlangen dat commissarissen veel vaker vergaderen dan zes tot acht keer per jaar'.

 

Afdrukken