• Kernwaarden
  ‘Niet de kernwaarden van de organisatie, maar de deugd, zeggen iets over ons gedrag.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • burgerparticipatie
  Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2014) over burgerparticipatie: ‘Hoe kunnen burgers weer eigenaar worden van hun eigen problemen?’
 • reflecteren
  ‘Reflecteren is zo normaal als het rijden met een autogordel; want je kan ook zomaar aangereden worden.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • begrijpen
  ‘Doe niets wat je niet begrijpt!’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • groepsdenken
  ‘Groepsdenken wordt effectief verminderd door diversiteit in de groep.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • de top
  ‘Als de top het gewenste gedrag wil ‘voorleven, dan zal die top constant moeten reflecteren of zij de goede dingen doet en de dingen goed doet.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • frictie
  ‘Accepteer dat er altijd frictie is, die alle plannen doorkruist. ’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • ‘Westerse democratieën
  ‘Westerse democratieën kampen met een legitimiteitscrisis én een efficiëntiecrisis; dat wijst op storm!’ (uit: Tegen verkiezingen – David van Reybrouck)
 • sturen
  ‘Sturen op gedrag kan wél; lees hoofdstuk vier van Reflectie & governance.’
 • code
  Vrij naar de Commissie Halsema (2013): ‘Een code omarmen zal de crimineel in de organisatie echt niet ontmaskeren, maar het voorkomt wel een drift to failure.’
 • RRR
  ‘Richting, Ruimte, Ruggensteun’ geeft houvast voor de aansturing van een succesvolle organisatie.’
 • heldere kaders
  In 2002 schreef de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling al dat heldere kaders ‘bevrijdend’ kunnen zijn in organisaties en gemeenschappen. Zij waren hun tijd ver vooruit.

Nieuwsbrief Winter 2016

februari 2016

Is het guur in Nederland of is het een mooie vrieskou? Dat hangt waarschijnlijk af van je positie in de maatschappij! Deze nieuwsbrief bespreekt drie invalshoeken rondom de onzekerheid van onze maatschappij en het biedt enige handvatten.

Leiderschap bij transitie: Nederland is een maatschappij in transitie. Bij dergelijk grote veranderingen is er behoefte aan een ander soort van leiderschap dan de huidige Bokito's en wegkijkers. Prof. dr. Erik van de Loo beschrijft in zijn oratie van 2014 de vorm van leiderschap die zo ondergewaardeerd wordt, namelijk nederige leiders die de moed hebben om de waarheid te spreken. Lees meer in de boekbespreking.

René ten Bos is hoogleraar filosofie en organisatiedeskundige. Hij heeft in 2015 een boek uitgebracht met de titel: 'Bureacratie is een inktvis'. Een boek om te lezen als je allergisch bent voor bureaucratie. In de nieuwsbrief beschrijf ik de kern van zijn betoog en waarom dit boek zo aanslaat bij mij.

Het derde handvat in de transitie van Nederland is het boek 'Montessori democratie, geschreven in 2015.  Het geeft een handleiding hoe je op een passend manier om kunt gaan met 'representativiteit'. Hoe vertegenwoordig je vandaag een achterban, die zo wispelturig is in meningen? Wat is de rol daarbij van de ambtenaar en de (lokale) politicus? De titel verwijst naar het onderwijs systeem waarbij docenten acteren als procesbegeleiders. Misschien dat procesbegeleiding de kerncompetentie van ambtenaren en politici moet worden. In mijn boekbespreking ga ik verder in op dit thema.

PS mijn website is opgefrist in februari en geeft nog eenvoudiger toegang tot de diverse krantenartikelen, boekbesprekingen en eigen publicaties. Snuffel rond bij NIEUWS of bij PUBLICATIES.

 

Afdrukken