Disclamer

Blauw BV wil zorgen voor betrouwbare, zorgvuldige en actuele informatie op deze website.


Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig en onjuist is. Blauw b.v. probeert de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden.

Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen ten alle tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is, direct of indirect van elke mogelijke informatiebron.

Alle rechten zijn voorbehouden. Het intellectuele eigendom met betrekking tot deze website berust bij Blauw BV. Teksten, foto's en grafische voorstelling mogen niet verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van Blauw BV.

Afdrukken