• Kernwaarden
  ‘Niet de kernwaarden van de organisatie, maar de deugd, zeggen iets over ons gedrag.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • burgerparticipatie
  Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2014) over burgerparticipatie: ‘Hoe kunnen burgers weer eigenaar worden van hun eigen problemen?’
 • reflecteren
  ‘Reflecteren is zo normaal als het rijden met een autogordel; want je kan ook zomaar aangereden worden.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • begrijpen
  ‘Doe niets wat je niet begrijpt!’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • groepsdenken
  ‘Groepsdenken wordt effectief verminderd door diversiteit in de groep.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • de top
  ‘Als de top het gewenste gedrag wil ‘voorleven, dan zal die top constant moeten reflecteren of zij de goede dingen doet en de dingen goed doet.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • frictie
  ‘Accepteer dat er altijd frictie is, die alle plannen doorkruist. ’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • ‘Westerse democratieën
  ‘Westerse democratieën kampen met een legitimiteitscrisis én een efficiëntiecrisis; dat wijst op storm!’ (uit: Tegen verkiezingen – David van Reybrouck)
 • sturen
  ‘Sturen op gedrag kan wél; lees hoofdstuk vier van Reflectie & governance.’
 • code
  Vrij naar de Commissie Halsema (2013): ‘Een code omarmen zal de crimineel in de organisatie echt niet ontmaskeren, maar het voorkomt wel een drift to failure.’
 • RRR
  ‘Richting, Ruimte, Ruggensteun’ geeft houvast voor de aansturing van een succesvolle organisatie.’
 • heldere kaders
  In 2002 schreef de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling al dat heldere kaders ‘bevrijdend’ kunnen zijn in organisaties en gemeenschappen. Zij waren hun tijd ver vooruit.

Blauw Overige artikelen

Intervisie

Intervisie in het kort:

Intervisie is een gestructureerde vorm van collegiale consultatie. Het begeleiden van intervisie doet een groot beroep op het lerende aspect van individuen. Intervisie werkt goed als de deelnemers van min of meer vergelijkbaar niveau zijn en elkaars werk (her)kennen. De groep bestaat uit circa zes mensen. Vertrouwelijkheid in de uitwisseling van de voorbeelden is een must.

Leerdoel: Het samen zoeken naar verbeteringen in het dagelijks handelen;
Materiaal: Een methode van intervisie waarbij de deelnemers casussen inbrengen ter bespreking;
Rol begeleider: Structureren en stimuleren van het reflecteren op basis van ingebrachte casuïstiek. In principe moet de groep na een jaar zonder de begeleider kunnen werken;
Tijdsbeslag: Zes bijeenkomsten van ruim drie uur aan het einde van een werkdag verspreid over het jaar;
Locatie: Soest op kantoor Blauw bv, maar onderling kunnen we ook andere afspraken maken;
Kosten voor begeleiding: € 950,- p.p. per jaar vrijgesteld van BTW (zes bijeenkomsten, zes deelnemers, inclusief eenvoudige maaltijd).

 

Toelichting:

Je komt zes keer per jaar bij elkaar in Soest, bijvoorbeeld van 16.00 tot circa 19.30 uur, zodat je buiten de files rijdt[1]. De groep bestaat uit circa zes bestuurders van maatschappelijke organisaties, bij voorkeur niet uit dezelfde branche. De leden van de groep kiezen voor elkaar na een kennismaking en na een proefperiode. Per bijeenkomst bespreken we 2 a 3 praktijksituaties waarbij degene die de casus inbrengt vooral zoekt naar verbetermogelijkheden in zijn/haar handelen. Het leereffect ontstaat in het ontvangen van feedback, als ook in het (leren) geven van feedback. Het reflecteren op je eigen gedrag wordt beschouwd als één van de meest effectieve manieren van leren. Het mogelijk maken van reflectie - onder andere door het geven van feedback - is daarnaast een vaardigheid die niet iedereen van nature heeft. Het oefenen hierin vraagt meer dan je denkt, want voordat je het weet begin je te adviseren.

Het begeleiden van een intervisiegroep vraagt de nodige ervaring, aangezien een intervisiegesprek aan een aantal regels is gebonden, zodat de feedback processen goed verlopen. De begeleider van de groep moet in staat zijn de behoeften en vaardigheden van de groep goed te vertalen naar interventies. 

De bijeenkomsten vinden bij voorkeur niet op je eigen kantoor plaats, want dat geeft vaak onrust voor de gastheer/gastvrouw. Het is belangrijk dat de groep een vertrouwen voelt om met elkaar te spreken over de moeilijke dingen van het werk. Dat kan voor een ieder een ander aspect zijn, maar meestal herkennen deelnemers de ingebrachte dilemma’s. De casus van een ander is daarom minstens zo leerzaam.

Ik ben lid van de Nederlandse Raad voor Training & Opleiding (NRTO - CPION)[2] en Blauw BV is geaccrediteerd door de Centrale Registratie Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Deze accreditaties maken dat de kosten vrijgesteld zijn van BTW en voor de branche van corporaties geldt het PE systeem.

 

[1] De locatie (Veldweg) in Soest ligt op 400 meter van Station Soest

[2] Zie www.nrto.nl voor het keurmerk en de gedragscode.


 

Afdrukken