Een van de dingen die mij in 2020 positief is opgevallen is de hogere professionaliteit van de Raden van Toezicht die ik mag begeleiden bij hun zelfevaluaties. 
Ik word hier vrolijk van, want ik denk dat het vermogen tot zelfreflectie bijdraagt aan een betere samenleving en hogere maatschappelijke prestaties. Een gebrekkige zelfreflectie hebben we helaas gezien aan de andere kant van de oceaan, maar ook hier in Nederland bij de toeslagenaffaire.

Vanuit de overtuiging dat reflectie beter werkt dan instructies of regelgeving, schrijf ik in mijn nieuwsbrief over vier reflecterende artikelen/boekbesprekingen.

Theo Stubbé