4 juli 2012

‘Vertrouwen’ is het woord van deze tijd 

Niet alleen de (financiële) markten en de politiek zoeken naar vertrouwen, maar ook in het maatschappelijk middenveld is het vertrouwen ver te zoeken met al die affaires bij corporaties, zorg en onderwijs.

Vertrouwen in burgers

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft in juni 2012 een rapport gepubliceerd  ‘Vertrouwen in Burgers’. Ik vind het een razend knap rapport. Bijgaand kunt u klikken voor een boekbespreking van dit rapport. Onder de tab publicaties vindt u het gehele rapport. De aandacht van de WRR voor vertrouwen in de burgers past perfect bij mijn eerdere publicaties, zoals de Prezi over Maatschappelijke Ondernemingen  en de boekbespreking ‘The art of action’.

Dialoog over burgerparticipatie

Ik heb (met anderen)  in mijn woonplaats Amersfoort een burgerinitiatief onder de naam ‘Het Nieuwe Samenwerken’ gelanceerd om in dialoog te komen met de gemeente over burgerparticipatie. Alles bij elkaar genoeg reden voor verdere verdieping.