9 november 2012

Woonbond bespreekt boek Droomfusie van Theo Stubbé

In Woonbondig (magazine van de Woonbond) wordt het boek Droomfusie van Theo Stubbé besproken en aanbevolen als leesvoer. De Woonbond citeert hierbij “Theo Stubbé voorspelt in zijn voorwoord dat er meer fusies zullen komen en dat die niet altijd even professioneel worden uitgevoerd. Bovendien vindt hij dat daarbij te vaak ‘universele organisatieregels’ worden geschonden.” U kunt hier de recensie lezen.