Referenties

Opdrachten met raden van toezicht/commissarissen:

Actium (corporatie, fusie en zelfevaluatie)
• Alliade zorggroep (zorg, zelfevaluatie)
• Attent Zorg en Behandeling (zorg, workshop RvT over fusie)
• Avenier (welzijnorganisatie, zelfevaluatie RvT)
• Bo-Ex (corporatie, zelfevaluatie RvC)
• Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel  (pensioenfonds, zelfevaluaties RvT)
• Brummen (corporatie, zelfevaluatie RvC)
• Domesta (corporatie, zelfevaluatie RvC)
• Dorenweerd College (Voortgezet Onderwijs, begeleiding Governance vraagstukken)
• Havensteder (corporatie, studiedag en zelfevaluatie RvC)
• De Goede Woning Apeldoorn (corporatie, zelfevaluatie)
• De Goede Woning Neerijnen (corporatie, zelfevaluatie)
• De Huismeesters (corporatie, zelfevaluatie)
• Humanitas Deventer (zorg, dag van het toezicht, zelfevaluaties RvT)
• Domesta (corporatie,  zelfevaluatie RvC)
• 't Dijkhuis (zorgorganisatie, zelfevaluatie & compliance)
• Gemiva- SVG groep (zorgorganisatie, zelfevaluatie RvT)
• Het Grootslag (corporatie, studiedag)
• KleurrijkWonen (corporatie, studiedag en zelfevaluatie RvC)
• KWH (Kwaliteit Instituut volkshuisvesting, begeleiding positionering en zelfevaluatie RvC)
• Maaskoepel (koepelorganisatie van corporaties in Rijnmond, lange termijn strategie)
• Maasvallei (corporatie, zelfevaluatie)
• MEE ZHN (welzijnorganisatie, studiedag)
• Meerwonen (corporatie, zelfevaluatie en fusieonderzoek)
• Mijande wonen (corporatie,  zelfevaluatie RvC)
• MOCCA (cultuureducatie Amsterdam - governance)
• Nijestee (corporatie, werving Voorzitter RvC; zelfevaluatie)
• Omnia wonen (corporatie,  zelfevaluaties RvC)
• Oud Burgeren Gasthuis (zorgorganisatie, zelfevaluatie)
• Oosterlengte (zorgorganisatie, zelfevaluatie)
• Bedrijvenpensioenfonds voor de Zuivel - BPZ (zelfevaluatie RvC)
• Parteon (corporatie, zelfevaluatie)
• Patrimonium Barendrecht (corporatie, zelfevaluatie)
• Patyna (zorg, scholingsdag en zelfevaluatie RvT)
• Present (Primair Onderwijs, zelfevaluatie)
• Punt Speciaal (Bijzonder Onderwijs, zelfevaluatie RvT)
• Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (Welzijn, zelfevaluaties RvT)
• Rentree (corporatie, zelfevaluatie)
• Rhiant (corporatie, zelfevaluatie)
• SallandWonen (corporatie, fusie, mediation, zelfevaluatie)
• SSW in Bilthoven (corporatie, zelfevaluatie)
• Swinhove groep (zorgorganisatie, zelfevaluatie)
• Thuiszorg Het Friese Land (zorgorganisatie, zelfevaluatie)
• Travers (welzijnorganisatie, zelfevaluatie)
• ThúsWonen (corporatie, tweedaagse, mediation, zelfevaluatie)
• Vivare (corporatie, zelfevaluatie)
• Voila (Stichting van 11 basisscholen in Leusden; zelfevaluaties)
• Wassenaarse Bouwstichting (corporatie, tweedaagse en zelfevaluatie)
• Welwonen (corporatie, zelfevaluatie)
• Woningstichting Samenwerking Vlaardingen (corporatie, toezichtsvisie en zelfevaluaties)
• Woonservice Drenthe (corporatie, zelfevaluatie)
• Woningstichting Samenwerking Vlaardingen (corporatie, toezichtvisie en zelfevaluatie)
• Woningbouwvereniging Amerongen (corporatie, begeleiding)
• Woningbouwvereniging Ammerstol (corporatie, zelfevaluatie)
• Wold & Waard (corporatie, zelfevaluatie)
• Wonen Noordwest Friesland (corporatie, zelfevaluatie)
• Woningbouwvereniging Brederode (corporatie, begeleiding)
• Woningbouwvereniging Utrecht (corporatie, zelfevaluatie en begeleiding structuur rechtspersoon)
• Wonion (corporatie, zelfevaluatie)
• Woongoed Zeist (corporatie, fusie en zelfevaluatie)
• De Woonschakel (corporatie, begeleiding)
• Woonzorgcentrum 't Dijkhuis (Zorgorganisatie, begeleiding zelfevaluatie & training governance)
• Zienn (welzijn organisatie, begeleiding)

Interimopdrachten:

        • Interim Bestuurder GroenWest in Woerden (fusie - 2021)
        • Interim Bestuurder SSW De Bilt (2019- 2020)
        • Interim Bestuurder Brederode Wonen (2012 - 2013)
        • Interim manager Organisatie Ontwikkeling Het Kopland en Zienn (2015)

Opdrachten met huurderorganisaties of ondernemingsraden:

Huurderorganisaties van IntermarisHoeksteen: De Boog en Het Tympaan
• Huurderorganisaties van Havensteder: HPF en SHC
Huurderorganisaties van Havensteder in 2020: De Brug
• Huurdersbons Ede e.o.
• Bewonersraad Clavis
• Ondernemingsraad SOR
• Huurdersplatform SOR
• Huurdersraad Woningbedrijf Velsen
• Ondernemingsraad Trivire
• Ondernemingsraad Beter Wonen Vechtdal (fusiebegeleiding)
• HV De Driehoek (begeleiding bestuur en zelfevaluatie)
• HV Woonvallei, 'Natuurlijk praten we over de prestatieafspraken'
• HV Servaassleutel
HV Woonbelang

Opdrachten met directie – management team:

Actium (corporatie, fusie en evaluatie)
• Area Wonen (corporatie, serious game)
• Bestuursvereniging Primair Onderwijs (studiedag)
• Bo-Ex in Utrecht (corporatie, begeleiding strategie)
• Bloeii (projectontwikkelaar Kleurrijk Wonen, begeleiding)
• Com∙wonen en PWS in Havensteder (corporatie, fusie)
• De Alliantie Amsterdam (corporatie, fusie)
• Gemeente Amersfoort (burgerparticipatie)
• Gemeente Arnhem (burgerparticipatie)
• Gemeente Westmaas & Waal (WMO project)
• Gemeente Druten (WMO project)
• Gemeente Maastricht (participatie huurders - prestatieafspraken)
• Het Grootslag (corporatie, begeleiding organisatie ontwikkeling, studiedag)
de Kombinatie (corporatie, fusie)
• Het Kopland (Welzijn, begeleiding)
• Het Spectrum (zorg, begeleiding samenwerking)
• Maasvallei (corporatie, divers)
• Meerssen (corporatie, onderzoek samenwerking)
• NS Informatiemanagement (themadag)
• PO Raad (onderwijs, seminar governance voor startende bestuurders)
• Portaal (corporatie, begeleiding RvB)
• QuaRijn (zorgorganisatie, begeleiding)
• RK Woningbouwvereniging (corporatie, fusie en strategische samenwerking)
SallandWonen (corporatie, fusie, bedrijfscultuur en begeleiding)
Seysterveste (corporatie, fusie)
• Servatius (corporatie, participatie prestatieafspraken)
• SGBB (corporatie, bidbook)
• SOR (corporatie, training feedback alle medewerkers)
• Het Spectrum (zorg, begeleiding samenwerking)
• Steelande Wonen (corporatie, begeleiding)
• Stichting CAO Binnenscheepvaart (brancheorganisatie; begeleiding)
• Stichting Netwerk (Welzijn organisatie, begeleiding)
• Stichting Wassenaarse Zorg (zorgorganisatie, begeleiding)
• Trivire (corporatie, begeleiding samenwerking)
• Thús Wonen (Corporatie, Ondersteuning bij Governance audit)
• Trudo (corporatie, begeleiding)
• Verbond Papier & Karton (Themadag over serious game)
• Vestia (corporatie, begeleiding)
• Wonen Meerssen (corporatie, onderzoek samenwerking)
• Wonen Weert (corporatie, bedrijfscultuur, serious game)
• Woningbouwvereniging Utrecht (corporatie, strategische toekomst verkenning)
• Wonion (corporatie, begeleiding)
• Woonpunt (corporatie, participatie prestatieafspraken)
• Woonvisie (corporatie, fusie en MT begeleiding)
• Zienn (Welzijn, begeleiding)
Zorggroep Charim (zorgorganisatie, integratie na fusie)

 

 

Afdrukken