De Vereniging Toezichthouders bij Woningcorporaties (VTW) heeft een nieuwsbrief waarin elke maand een casus beschreven wordt over de zelfevaluatie. Ik heb twee artikelen gepubliceerd op verzoek van de redactie over de dynamiek in de raad (parrhèsia  of de moed tot waarheid) en over de rol van de bestuurder in de zelfevaluatie. Over beide onderwerpen heb ik eerder geschreven maar het was leuk om er nu een specifiek artikel aan te besteden.

Onder de tab publicaties vindt u de artikelen, samen met circa 120 andere publicaties (van mij en van anderen).