februari 2015

In de wereld van het toezicht ligt teveel nadruk op de richtlijnen en de regels. Good governance, bedoeld als sturen op gedrag en cultuur, wordt onderschat. De Vereniging van Toezichthouders bij de Woningcorporaties (VTW) anticipeert hierop met aandacht voor gedrag en cultuur in de nieuwe governancecode.

Naar aanleiding van mijn boek ‘Reflectie & Governance’ heb ik een ronde tafel gesprek georganiseerd met specialisten op het gebied van toezicht, zowel uit de zorg, uit het onderwijs als uit de corporaties. Klik HIER voor het artikel.