‘Doe niets wat je niet begrijpt!’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
‘Reflecteren is zo normaal als het rijden met een autogordel; want je kan ook zomaar aangereden worden.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2014) over burgerparticipatie: ‘Hoe kunnen burgers weer eigenaar worden van hun eigen problemen?’
‘Sturen op gedrag kan wél; lees hoofdstuk vier van Reflectie & governance.’
‘Groepsdenken wordt effectief verminderd door diversiteit in de groep.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
‘Niet de kernwaarden van de organisatie, maar de deugd, zeggen iets over ons gedrag.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
In 2002 schreef de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling al dat heldere kaders ‘bevrijdend’ kunnen zijn in organisaties en gemeenschappen. Zij waren hun tijd ver vooruit.
Vrij naar de Commissie Halsema (2013): ‘Een code omarmen zal de crimineel in de organisatie echt niet ontmaskeren, maar het voorkomt wel een drift to failure.’
‘Als de top het gewenste gedrag wil ‘voorleven, dan zal die top constant moeten reflecteren of zij de goede dingen doet en de dingen goed doet.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
‘Accepteer dat er altijd frictie is, die alle plannen doorkruist. ’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
‘Westerse democratieën kampen met een legitimiteitscrisis én een efficiëntiecrisis; dat wijst op storm!’ (uit: Tegen verkiezingen – David van Reybrouck)
‘Richting, Ruimte, Ruggensteun’ geeft houvast voor de aansturing van een succesvolle organisatie.’
Previous
Next
image
image

Nieuws

Twee artikelen over zelfevaluaties bij Vereniging Toezichthouders Woningcorporatiestest

De Vereniging Toezichthouders bij Woningcorporaties (VTW) heeft een nieuwsbrief waarin elke maand een casus beschreven wordt over de zelfevaluatie. Ik heb twee artikelen gepubliceerd op verzoek van de redactie over de dynamiek in de raad (parrhèsia  of de moed tot waarheid) en over de rol van de bestuurder in de zelfevaluatie. Over beide onderwerpen heb ik eerder geschreven maar het was leuk om er nu een specifiek artikel aan te besteden.

Onder de tab publicaties vindt u de artikelen, samen met circa 120 andere publicaties (van mij en van anderen).

Benoeming Theo Stubbé als directeur-bestuurder ad interim

Theo Stubbé start per 1 september 2022 als directeur-bestuurder ad interim bij ‘Beter Wonen’ Ammerstol. Beter Wonen is een kleine woningbouwvereniging van 265 woningen in de dorpskern Ammerstol (Gemeente Krimpenerwaard).

Theo ziet de uitdaging om deze corporatie te begeleiden naar een duurzame toekomst voor de komende 10 jaar. ‘Ik heb ervaring met grote en kleine corporaties, die allemaal eenzelfde volkshuisvestelijke opgave hebben, maar elk vanuit een verschillende dynamiek. Deze organisatie is klein en daarmee zijn de medewerkers van alle markten thuis. Dat brengt veel persoonlijk commitment, maar soms ook hoofdbrekens over de regelgeving. Ik denk dat een toekomstplan alleen slaagt als de bewoners betrokken worden in de zoektocht wat behouden moet blijven en wat beter kan.’

Kwaliteit besluitvorming in de RvC

In het FD van 10 augustus schrijft Mijntje Lückerath, hoogleraar Governance aan de Tias, over de uitspraak van de Tuchtcommissie Banken. Deze tuchtcommissie had klachten in behandeling genomen over het besluit van de RvC van ING om het salaris van de bestuursvoorzitter Hamers in 2018 te verdubbelen. Dat heeft geleid tot grote maatschappelijke beroering en veel publiciteit. Niet veel later is de heer Hamers vertrokken naar een Zwitserse bank.

Het pleidooi van de hoogleraar gaat erover dat de zorgvuldigheid van de besluitvorming binnen de RvC belangrijker is dan het besluit zelf, want de RvC heeft als taak om de belangen van alle belanghebbenden zorgvuldig af te wegen. Een buitenstaander kan zich geen oordeel vormen over al deze belangen en dus moet een RvC meer moeite doen om te communiceren over alle belangen.

Dit principe dat de RvC óók verantwoordelijk is voor het imago van de organisatie, in dit geval door beter te communiceren, deel ik volledig. Zeker bij maatschappelijke ondernemingen. Maar de redenering dat ‘de zorgvuldigheid van de besluitvorming belangrijker is dan het besluit zelf’ gaat mij een beetje te ver. De RvC bestaat immers ook maar uit mensen, die kunnen dwalen, zeker in de dynamiek van het groepsproces. Het verdubbelen van het salaris van een topbestuurder was toen (en nu nog) zo maatschappelijk onaanvaardbaar dat ik heel nieuwesgierig wordt naar de andere belangen.


Nieuwjaarsgroet 2022

Laten we hopen dat het afgelopen jaar het (voorlopig) laatste jaar was dat we in de crisisstand staan. Ik ben nieuwsgierig hoeveel de maatschappij geleerd heeft van de pandemie en hoe we er later op terugkijken. Reflecteren en onderzoeken wat we beter (gaan) doen lijkt mij het beste pad voor 2022.

Met deze nieuwsbrief breng ik, zoals elk jaar, mijn reflecties onder de aandacht in de vorm van publicaties op mijn website. In 2021 heb ik geschreven over een toekomstvisie op de zorg, over soft controls en over governance aan de hand van een bespreking van het boek ‘Onder commissarissen’. Natuurlijk sta ik geheel achter alle drie artikelen, maar de laatste publicatie, over het ongezegde in de boardroom, maakt mij erg enthousiast.

U kunt hier klikken voor de gehele nieuwjaarsgroet en/of naar het tabblad ‘publicaties’ gaan voor de drie genoemde artikelen. Ik heb de Kerstvakantie gebruikt om alle publicaties te ordenen op thema in plaats van op datum van publicatie. Zo kunt u nu gemakkelijker grasduinen over thema’s zoals democratie, leiderschap, fusie, governance, zelfevaluatie of risicomanagement. Het zijn er circa 120!

Veel leesplezier en succes met uw maatschappelijk ondernemerschap.

Theo Stubbé

Interim bestuurder bij corporatie GroenWest in Woerden

Van 1 april tot 1 december 2021 is Theo Stubbé directeur-bestuurder ad interim geweest bij GroenWest, een corporatie met circa 13.000 woningen, garages e.d. in de gemeenten Woerden, De Ronde Venen, Montfoort en Utrecht. GroenWest stond in april aan de vooravond om een intentieverklaring tot fusie te tekenen met Provides, de corporatie in IJsselstein met ruim 3.000 woningen. Samen verzorgen zij – na de fusie – de volkshuisvesting in 5 gemeenten in het westen van de provincie Utrecht.

Het interim besturen van een corporatie – wegens vertrek van de succesvolle bestuurder – in een fusieproces vraagt om een persoon met ervaringen in de volkshuisvesting en met fusieprocessen. Daarnaast wil je dan een persoonlijkheid die de koers niet verandert, maar die de organisatie en de prestaties continueert en zich richt op het voltooien van het fusieproject. GroenWest stond er prima bij met een gerichte en gemotiveerde organisatie met goede en bevlogen medewerkers. Ook de fusiepartner had mooie volkshuisvestelijke resultaten en was een betrokken partij bij de voorbereidingen naar een fusie.

De samenwerking met de Raad van Commissarissen, de Ondernemingsraad, de Huurdersvereniging, het management en de medewerkers verliep uitstekend. Samen met Provides is er een goed sociaal plan (met de bonden) afgesloten en zijn de contouren van de nieuwe organisatie opgebouwd in workshops met kwartiermakers. Op basis van een gedeeld bedrijfsplan, een gedeelde klantvisie en duidelijke randvoorwaarden is draagvlak voor de fusie behaald bij de gemeenten en andere stakeholders.

In de laatste weken is aandacht en tijd besteed aan de overdracht naar de nieuwe directeur-bestuurder, die de scepter over de fusieorganisatie gaat zwaaien per januar 2022.

 

Theo Stubbé heeft in 2021 nog twee andere fusieprojecten begeleid, eenmaal als kartrekker en eenmaal als adviseur van een Huurdersorganisatie.

Voor meer nieuwsberichten, klik hier