• begrijpen
  ‘Doe niets wat je niet begrijpt!’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • reflecteren
  ‘Reflecteren is zo normaal als het rijden met een autogordel; want je kan ook zomaar aangereden worden.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • burgerparticipatie
  Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2014) over burgerparticipatie: ‘Hoe kunnen burgers weer eigenaar worden van hun eigen problemen?’
 • sturen
  ‘Sturen op gedrag kan wél; lees hoofdstuk vier van Reflectie & governance.’
 • groepsdenken
  ‘Groepsdenken wordt effectief verminderd door diversiteit in de groep.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • Kernwaarden
  ‘Niet de kernwaarden van de organisatie, maar de deugd, zeggen iets over ons gedrag.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • heldere kaders
  In 2002 schreef de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling al dat heldere kaders ‘bevrijdend’ kunnen zijn in organisaties en gemeenschappen. Zij waren hun tijd ver vooruit.
 • code
  Vrij naar de Commissie Halsema (2013): ‘Een code omarmen zal de crimineel in de organisatie echt niet ontmaskeren, maar het voorkomt wel een drift to failure.’
 • de top
  ‘Als de top het gewenste gedrag wil ‘voorleven, dan zal die top constant moeten reflecteren of zij de goede dingen doet en de dingen goed doet.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • frictie
  ‘Accepteer dat er altijd frictie is, die alle plannen doorkruist. ’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • ‘Westerse democratieën
  ‘Westerse democratieën kampen met een legitimiteitscrisis én een efficiëntiecrisis; dat wijst op storm!’ (uit: Tegen verkiezingen – David van Reybrouck)
 • RRR
  ‘Richting, Ruimte, Ruggensteun’ geeft houvast voor de aansturing van een succesvolle organisatie.’

BlauwBV logoTrans
BlauwBVTekst200

Nieuws

 • Kwaliteit besluitvorming in de RvC

  In het FD van 10 augustus schrijft Mijntje Lückerath, hoogleraar Governance aan de Tias, over de uitspraak van de Tuchtcommissie Banken. Deze tuchtcommissie had klachten in behandeling genomen over het besluit van de RvC van ING om het salaris van de bestuursvoorzitter Hamers in 2018 te verdubbelen. Dat heeft geleid tot grote maatschappelijke beroering en veel publiciteit. Niet veel later is de heer Hamers vertrokken naar een Zwitserse bank.

  Het pleidooi van de hoogleraar gaat erover dat de zorgvuldigheid van de besluitvorming binnen de RvC belangrijker is dan het besluit zelf, want de RvC heeft als taak om de belangen van alle belanghebbenden zorgvuldig af te wegen. Een buitenstaander kan zich geen oordeel vormen over al deze belangen en dus moet een RvC meer moeite doen om te communiceren over alle belangen.

  Dit principe dat de RvC óók verantwoordelijk is voor het imago van de organisatie, in dit geval door beter te communiceren, deel ik volledig. Zeker bij maatschappelijke ondernemingen. Maar de redenering dat 'de zorgvuldigheid van de besluitvorming belangrijker is dan het besluit zelf' gaat mij een beetje te ver. De RvC bestaat immers ook maar uit mensen, die kunnen dwalen, zeker in de dynamiek van het groepsproces. Het verdubbelen van het salaris van een topbestuurder was toen (en nu nog) zo maatschappelijk onaanvaardbaar dat ik heel nieuwesgierig wordt naar de andere belangen.

   

 • Nieuwjaarsgroet 2022

  Laten we hopen dat het afgelopen jaar het (voorlopig) laatste jaar was dat we in de crisisstand staan. Ik ben nieuwsgierig hoeveel de maatschappij geleerd heeft van de pandemie en hoe we er later op terugkijken. Reflecteren en onderzoeken wat we beter (gaan) doen lijkt mij het beste pad voor 2022.

  Met deze nieuwsbrief breng ik, zoals elk jaar, mijn reflecties onder de aandacht in de vorm van publicaties op mijn website. In 2021 heb ik geschreven over een toekomstvisie op de zorg, over soft controls en over governance aan de hand van een bespreking van het boek 'Onder commissarissen'. Natuurlijk sta ik geheel achter alle drie artikelen, maar de laatste publicatie, over het ongezegde in de boardroom, maakt mij erg enthousiast.

  U kunt hier klikken voor de gehele nieuwjaarsgroet en/of naar het tabblad 'publicaties' gaan voor de drie genoemde artikelen. Ik heb de Kerstvakantie gebruikt om alle publicaties te ordenen op thema in plaats van op datum van publicatie. Zo kunt u nu gemakkelijker grasduinen over thema's zoals democratie, leiderschap, fusie, governance, zelfevaluatie of risicomanagement. Het zijn er circa 120!

  Veel leesplezier en succes met uw maatschappelijk ondernemerschap.

  Theo Stubbé

   

 • Interim bestuurder bij corporatie GroenWest in Woerden

  Van 1 april tot 1 december 2021 is Theo Stubbé directeur-bestuurder ad interim geweest bij GroenWest, een corporatie met circa 13.000 woningen, garages e.d. in de gemeenten Woerden, De Ronde Venen, Montfoort en Utrecht. GroenWest stond in april aan de vooravond om een intentieverklaring tot fusie te tekenen met Provides, de corporatie in IJsselstein met ruim 3.000 woningen. Samen verzorgen zij - na de fusie - de volkshuisvesting in 5 gemeenten in het westen van de provincie Utrecht.

  Het interim besturen van een corporatie - wegens vertrek van de succesvolle bestuurder - in een fusieproces vraagt om een persoon met ervaringen in de volkshuisvesting en met fusieprocessen. Daarnaast wil je dan een persoonlijkheid die de koers niet verandert, maar die de organisatie en de prestaties continueert en zich richt op het voltooien van het fusieproject. GroenWest stond er prima bij met een gerichte en gemotiveerde organisatie met goede en bevlogen medewerkers. Ook de fusiepartner had mooie volkshuisvestelijke resultaten en was een betrokken partij bij de voorbereidingen naar een fusie.

  De samenwerking met de Raad van Commissarissen, de Ondernemingsraad, de Huurdersvereniging, het management en de medewerkers verliep uitstekend. Samen met Provides is er een goed sociaal plan (met de bonden) afgesloten en zijn de contouren van de nieuwe organisatie opgebouwd in workshops met kwartiermakers. Op basis van een gedeeld bedrijfsplan, een gedeelde klantvisie en duidelijke randvoorwaarden is draagvlak voor de fusie behaald bij de gemeenten en andere stakeholders.

  In de laatste weken is aandacht en tijd besteed aan de overdracht naar de nieuwe directeur-bestuurder, die de scepter over de fusieorganisatie gaat zwaaien per januar 2022.

   

  Theo Stubbé heeft in 2021 nog twee andere fusieprojecten begeleid, eenmaal als kartrekker en eenmaal als adviseur van een Huurdersorganisatie.

   

 • Nieuwjaarsgroet 2021

  Een van de dingen die mij in 2020 positief is opgevallen is de hogere professionaliteit van de Raden van Toezicht die ik mag begeleiden bij hun zelfevaluaties.
  Ik word hier vrolijk van, want ik denk dat het vermogen tot zelfreflectie bijdraagt aan een betere samenleving en hogere maatschappelijke prestaties. Een gebrekkige zelfreflectie hebben we helaas gezien aan de andere kant van de oceaan, maar ook hier in Nederland bij de toeslagenaffaire.

  Vanuit de overtuiging dat reflectie beter werkt dan instructies of regelgeving, schrijf ik in mijn nieuwsbrief over vier reflecterende artikelen/boekbesprekingen.

  Theo Stubbé

   

 • Nieuwjaarsgroet, januari 2020

  Het is een beetje traditie geworden dat ik rond de jaarwisseling al mijn contacten een nieuwjaarsgroet breng.

  Ik wens een ieder voorspoed in het komende jaar, privé en zakelijk, voor jezelf en voor je geliefden.
  Ik hoop dat 2020 een goede balans brengt tussen de activiteiten & rust en tussen nieuwe ideeën & reflectie.

  Bij het tablad publicaties vindt u mijn nieuwsbrief, waarmee ik weer probeer om de lezer een cadeautje te brengen.
  Dit jaar is het thema van de nieuwsbrief: Denk iets langer na voordat je dingen doet.

  De nieuwsbrief begint met een verwijzing naar de oudejaarsconference van Claudia de Breij. Ik denk met veel plezier terug aan haar show en ik beschrijf in de nieuwsbrief een bespiegeling over haar motto: We hebben mensen nodig die voorop lopen!

  Verder kunt u twee boekbesprekingen lezen, namelijk over het rapport ‘Kracht & Tegenkracht’ en over het recent verschenen boek ‘Cicero leest Covey’. Het rapport heb ik ook beschreven in een aparte, uitgebreide, samenvatting. De Nieuwsbrief, het rapport, als ook de uitgebreide samenvatting vindt u bij het tabblad publicaties.

  Theo Stubbé

   

Voor meer nieuwsberichten, klik hier