• begrijpen
  ‘Doe niets wat je niet begrijpt!’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • reflecteren
  ‘Reflecteren is zo normaal als het rijden met een autogordel; want je kan ook zomaar aangereden worden.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • burgerparticipatie
  Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2014) over burgerparticipatie: ‘Hoe kunnen burgers weer eigenaar worden van hun eigen problemen?’
 • sturen
  ‘Sturen op gedrag kan wél; lees hoofdstuk vier van Reflectie & governance.’
 • groepsdenken
  ‘Groepsdenken wordt effectief verminderd door diversiteit in de groep.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • Kernwaarden
  ‘Niet de kernwaarden van de organisatie, maar de deugd, zeggen iets over ons gedrag.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • heldere kaders
  In 2002 schreef de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling al dat heldere kaders ‘bevrijdend’ kunnen zijn in organisaties en gemeenschappen. Zij waren hun tijd ver vooruit.
 • code
  Vrij naar de Commissie Halsema (2013): ‘Een code omarmen zal de crimineel in de organisatie echt niet ontmaskeren, maar het voorkomt wel een drift to failure.’
 • de top
  ‘Als de top het gewenste gedrag wil ‘voorleven, dan zal die top constant moeten reflecteren of zij de goede dingen doet en de dingen goed doet.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • frictie
  ‘Accepteer dat er altijd frictie is, die alle plannen doorkruist. ’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
 • ‘Westerse democratieën
  ‘Westerse democratieën kampen met een legitimiteitscrisis én een efficiëntiecrisis; dat wijst op storm!’ (uit: Tegen verkiezingen – David van Reybrouck)
 • RRR
  ‘Richting, Ruimte, Ruggensteun’ geeft houvast voor de aansturing van een succesvolle organisatie.’

BlauwBV logoTrans
BlauwBVTekst200

Nieuws

 • Zelfevaluaties RvT zien er aardig uit onder het vergrootglas!

  Maart 2019

  De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) heeft onderzoek uitgevoerd over de kwaliteit van 56 woningcorporaties. Enkele uitkomsten zijn:

  • + 77% houdt jaarlijks een zelfevaluatie en 82% tenminste 1 x per 2 jaar onder begeleiding van een externe en onafhankelijke begeleider.
  • + Een externe begeleider biedt meestal toegevoegde waarde door meer voorbereiding en een beter verslag. Sommige corporaties konden de toegevoegde waarde niet aangeven omdat zij elke zelfevaluatie extern laten begeleiden.
  • + 90% van alle zelfevaluaties legt verbeterafspraken vast in een verslag.
  • + Slecht weinig corporaties (21%) communiceert naast de uitkomsten ook de verbeterpunten in het jaarverslag.

  Mijn conclusie uit het rapport is dat mijn preferente aanpak (met een vragenlijst o.b.v. de 9 bouwstenen uit het leerboek Reflectie & Governance) precies aansluit bij de meetlat van de Aw. Gelukkig krijg ik veel positieve feedback op mijn begeleiding (zie referenties).
  In dit onderzoek mis ik dat zelfevaluaties (per definitie) bedoeld zijn als een instument om te reflecteren en daaruit te leren voor de toekomst. Deze focus op het leren wordt niet benoemd door de Aw, die misschien te vaak in het standje 'beoordelen' staan.

   

  Klik hier voor het hele rapport.

 • Nieuwsbrief, februari 2019

  Het thema van deze nieuwsbrief sluit aan bij de overstelpende hoeveelheid berichten in boeken en kranten over bubbels, Gele Hesjes, fake news, verwaarlozing van de democratie en dergelijke. In deze nieuwsbrief schrijf ik vooral over de rol van de overheid, maar de lessen hieruit zijn net zo goed te kopiëren naar Maatschappelijke Ondernemingen. Zowel in de zorg, in het welzijn, bij de corporaties als in het onderwijs hebben we te maken met sentimenten, die we niet kunnen negeren. Een beter begrip van - en respect voor - deze ontwikkelingen zijn volgens mij belangrijk voor uw werk. Daarom wil ik dit graag met u delen.

  De gehele nieuwsbrief kunt u hier lezen

  Theo Stubbé, Blauw bv

 • Nieuwsbrief, december 2017

   

  Tjonge, het jaar is zowat voorbij en wat is er veel gebeurd. Heeft u dat gevoel ook? Misschien wilt u rustig wat inspiratie opdoen en reflecteren op 2017, voordat het nieuwe jaar begint? Lees dan verder …

  Ik bied u hierbij drie cadeautjes aan om over na te denken: (i) Een gouwe ouwe, die ik dit jaar veel besproken heb, over de invoering van de koers van uw organisatie; (ii) Een kort overzicht over het evaluatierapport van de Wet Bestuur en Toezicht en tenslotte (iii) een korte bespreking van de scriptie van Robert de Heer over de corporatiesector. U kunt deze nieuwsbrief snel lezen of rustig doorklikken op de links, als u er tijd voor neemt.

  Mijn voornemen voor 2018? Binnen twee maanden nog een nieuwsbrief over de volgende twee boeken: Het WRR rapport: ‘Weten is nog geen doen’ en het studieboek voor (nieuwkomers in) de semipublieke sector ‘Veranderen van maatschappelijke organisaties’ geschreven door onder andere Jaap Boonstra en Hans Vermaak, beiden in de top vijf van invloedrijkste adviseurs in Nederland. Het lezen waard !

  Klik hier voor de gehele nieuwsbrief.

  Goede feestdagen en voorspoed in 2018
  Theo Stubbé, Blauw bv

   

 • FD trekt conclusie dat het vertrek van Beatrix Ruf (Stedelijk Museum) aan het RvT systeem ligt. Waarom?

  2 november 2017

  Medio oktober 2017 hebben journalisten ontdekt dat Beatrix Ruf, directeur van Het Stedelijk Museum in Amsterdam naast haar fulltimebaan een aantrekkelijke bijverdienste had met een eigen adviesbureau. Zij zou, volgens de kranten, haar reputatie als top deskundige op het gebied van de moderne kunst hebben ingezet voor externe belanghebbers, tegen een zeer forse betaling. Volgens de media heeft een gesprek tussen de Raad van Toezicht (RvT) en mevrouw Ruf geleid tot haar vertrek. Ik vind het een schande dat zij misbruik maakt van haar functie, voortkomend uit publieke gelden, voor persoonlijk gewin. Op basis van de verkregen informatie kan daar geen discussie over zijn.

  In het FD van 28 oktober 2017 staat een artikel met opmerkelijke argumenten dat deze affaire te wijten is aan het RvT systeem. De auteur vindt dat de meeste governance experts vinden dat dit RvT systeem niet werkt. Verder meldt hij dat RvT vergaderingen zelden in hun volledige samenstelling werken. Naast diverse andere teksten sluit de auteur af met de verzuchting dat het vroeger allemaal beter was met een 'ouderwetse bestuur, dat de koers uitzet, het publieke belang bewaakt en tot verantwoording kan worden geroepen' (einde citaat).

  Deze argumenten zijn volstrekt ongefundeerd. Ik ken vele governance experts en ik ken er niet een die het RvT systeem 'fout' vindt. Het voorgestelde alternatief van een 'ouderwets bestuur' bestond vroeger uit goedwillende amateurs, die veel meer dan tegenwoordig uit het old boys network komen. Controle op een dergelijk bestuur bestond er niet eens. Hoe fout is zodoende het ressentiment van de auteur naar 'ouderwetse besturen'.

  Voor meer kritische kanttekeningen op dit artikel, inclusief het artikel zelf, kunt u hier klikken.

   

   

 • Zelfevaluatie intern toezicht is een must!

  Maart 2017

  Uit diverse publicaties blijkt dat Raden van Commissarissen (of Raden van Toezicht) huiverig zijn voor transparantie op hun werk. Ik begrijp dat wel, want het is niet zo moeilijk om de goedkeuring van een voorstel toe te lichten, maar o wee als bekend wordt dat een RvC een bestuursvoorstel niet goedkeurt! Dergelijke besluiten halen zelden de publiciteit. Dat is misschien ook maar goed, want bestuurders worden kopschuw en zouden risicomijdend gedrag gaan vertonen bij het indienen van voorgenomen (bestuurs)besluiten. Tegelijk helpt transparantie over het werk van het toezicht om de zaag scherp te houden. Ook een RvC heeft externe druk nodig om beter te presteren en een RvC heeft ook te maken met groepsprocessen en daarmee met 'gekleurde besluiten'. Deze groepsdynamica wordt met voorbeelden beschreven in mijn boek 'Reflectie en Governance'.

  In het FD van 23 maart staat een artikel dat toezichthouders bij beursfondsen hun eigen functioneren amper onderzoeken. Goed artikel, ook al ben ik kritisch op het verhaspelen van de woorden 'beoordeling' en 'zelfevaluatie'. Een beoordeling of visitatie roept weerstand op met een risico op een afvinkcultuur. Een zelfevaluatie is bedoeld om te leren en te komen tot een hoger kwaliteitsniveau. Ik begeleid regelmatig dit soort zelfevaluaties. Klik hier voor meer informatie of lees enkele van mijn referenties.

Voor meer nieuwsberichten, klik hier