‘Niet de kernwaarden van de organisatie, maar de deugd, zeggen iets over ons gedrag.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2014) over burgerparticipatie: ‘Hoe kunnen burgers weer eigenaar worden van hun eigen problemen?’
‘Reflecteren is zo normaal als het rijden met een autogordel; want je kan ook zomaar aangereden worden.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
‘Doe niets wat je niet begrijpt!’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
‘Groepsdenken wordt effectief verminderd door diversiteit in de groep.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
‘Als de top het gewenste gedrag wil ‘voorleven, dan zal die top constant moeten reflecteren of zij de goede dingen doet en de dingen goed doet.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
‘Accepteer dat er altijd frictie is, die alle plannen doorkruist. ’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
‘Westerse democratieën kampen met een legitimiteitscrisis én een efficiëntiecrisis; dat wijst op storm!’ (uit: Tegen verkiezingen – David van Reybrouck)
‘Sturen op gedrag kan wél; lees hoofdstuk vier van Reflectie & governance.’
Vrij naar de Commissie Halsema (2013): ‘Een code omarmen zal de crimineel in de organisatie echt niet ontmaskeren, maar het voorkomt wel een drift to failure.’
‘Richting, Ruimte, Ruggensteun’ geeft houvast voor de aansturing van een succesvolle organisatie.’
In 2002 schreef de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling al dat heldere kaders ‘bevrijdend’ kunnen zijn in organisaties en gemeenschappen. Zij waren hun tijd ver vooruit.
Previous
Next

Training-Opleiding & Intervisie

image
 • Blauw BV verzorgt trainingen als een middel om een gewenste verbetering in een organisatie te brengen. Voorop staat zodoende het doel van de klant: wat wil de klant bereiken en is een training daarbij het beste instrument? Bijgaand beschrijf ik diverse trainingen die ik eerder ontwikkeld en uitgevoerd heb.

  ‘You can lead a horse to water, but you can not make it drink’, zoals de Engelsen zo fraai uitdrukken is een belangrijke leidraad in mijn denken over training en opleiding. Het is heel belangrijk dat er een band gesmeed wordt tussen de trainer en degene die komt leren. Dat begint bij een goede intake: Wat wil iemand leren? Wat is zijn/haar achtergrond en ervaring? Waarom valt de keuze op dit instrument?

  De conclusie van de bovenstaande alinea’s is dat ik eigenlijk alleen maatwerk lever. Hieronder vindt u een kort overzicht van de trainingen en intervisiebegeleiding die ik aanbied. Ik heb het aanbod gerubriceerd rondom doelgroepen, maar wellicht hoort u bij geen van deze doelgroepen en bent u toch geïnteresseerd. Neem dan contact op via het contactformulier of bel 085 – 877 1689.

Voor leidinggevenden en medewerkers:

 • Training feedback

Ik heb een training feedback ontwikkeld in het kader van een gewenste verandering van de bedrijfscultuur. De training is gericht op alle medewerkers van de organisatie. Hoe komt het toch dat feedback geven vaak moeilijker blijkt dan feedback krijgen? Waarom loopt de interne samenwerking moeilijk als je ook de relatie en de sfeer goed wilt houden? Waarom lijkt het wel dat samenwerking en een goede sfeer elkaar soms in de weg zitten?

 • Intervisie

Het begeleiden van intervisie doet een groot beroep op het lerende aspect van individuen. Intervisie werkt goed als de deelnemers van min of meer vergelijkbaar niveau zijn en elkaars werk (her)kennen. De groep bestaat uit vijf a zes mensen. Vertrouwelijkheid in de uitwisseling van de voorbeelden is een must. Klik hier voor meer informatie.

Voor corporaties en/of gemeenten:

 • Serious game

Samen met TNO heb ik een serious game ontwikkeld voor de samenwerking tussen gemeenten en woningcorporaties. TNO ontwikkelde het spel en het didactische concept, terwijl ik verantwoordelijk was voor de inhoud. Het spel speel je met vier groepen (12 of 16 mensen) die met elkaar een volkshuisvestelijk dilemma bespreken. De deelnemers kruipen in de rol van een corporatie, een gemeente, een projectontwikkelaar en een groep bewoners, die met elkaar een dagdeel aan de slag gaan. Het spel kan gespeeld worden binnen één organisatie, maar het kan ook gespeeld worden door zes of acht mensen van een corporatie en zes of acht mensen van een gemeente. Het is geen wedstrijd met winnaars, er is geen competitie element, maar het gaat om het oefenen in samenwerken. Daarom zijn er vier begeleiders bij het spel die observeren en feedback geven. Lees hier meer over deze game.

Voor gemeenten en zorgaanbieders:

 • Serious game

Begeleiden van een bestaande serious game op het gebied van de transitie van de AWBZ. Hoe kan je oefenen in de samenwerking tussen gemeente en zorg aanbieder. In dit spel is er geen sprake van een competitie element, maar gaat het om de zoektocht tot effectieve samenwerking. In een groep van circa 12 mensen speel je dit spel in een dagdeel.

Voor toezichthouders:

 • Zelfevaluatie

Ik begeleid vele corporaties en zorg- en welzijn- organisaties in de zelfevaluatie van de raden van toezicht (of raad van commissarissen). De focus van een zelfevaluatie ligt op het aspect leren; het is geen visitatie.

 • Workshops

Workshops voor toezichthouders / commissarissen voer ik uit in diverse werkvormen. Soms gaat het om een brainstormend karakter, soms gaat het over governance vraagstukken en ik verzorg ook bijdragen op kennisinhoudelijk gebied, bijvoorbeeld een introductie in de volkshuisvesting. In alle gevallen zoek ik de dialoog op met de deelnemers. Mijn insteek is altijd interactief.

Voorbeeld studiedag Governance bij KleurrijkWonen:
In mijn boek ‘Reflectie & governance’ beschrijf ik negen bouwstenen voor governance. Op basis van deze elementen en speciale accenten van KleurrijkWonen heb ik een studiedag georganiseerd voor € 2800,- ex BTW. Met 7 contacturen leverde dit 7 PE punten op
.

 •  Intervisie

Het begeleiden van intervisie doet een groot beroep op het lerende aspect van individuen. Intervisie werkt goed als de deelnemers van min of meer vergelijkbaar niveau zijn en elkaars werk (her)kennen. De groep bestaat uit vijf a zes mensen. Vertrouwelijkheid in de uitwisseling van de voorbeelden is een must. Klik hier voor meer informatie.

Voor huurderorganisaties:

 • Training volkshuisvesting

Diverse huurdersverenigingen hebben behoefte aan een training volkshuisvesting. Hierin komen enerzijds de basiskenmerken van de volkshuisvesting en anderzijds de laatste ontwikkelingen op dit terrein aan de orde. In alle gevallen zoek ik de dialoog op met de deelnemers. Mijn insteek is altijd interactief.

Nederlandse Raad voor Training en Opleiding

Blauw BV confirmeert zich aan de Gedragscode Beroep en Bedrijf van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) gedateerd op 25 april 2013 en de daarbij behorende klachtenregeling (zie website NRTO).