‘Niet de kernwaarden van de organisatie, maar de deugd, zeggen iets over ons gedrag.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2014) over burgerparticipatie: ‘Hoe kunnen burgers weer eigenaar worden van hun eigen problemen?’
‘Reflecteren is zo normaal als het rijden met een autogordel; want je kan ook zomaar aangereden worden.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
‘Doe niets wat je niet begrijpt!’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
‘Groepsdenken wordt effectief verminderd door diversiteit in de groep.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
‘Als de top het gewenste gedrag wil ‘voorleven, dan zal die top constant moeten reflecteren of zij de goede dingen doet en de dingen goed doet.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
‘Accepteer dat er altijd frictie is, die alle plannen doorkruist. ’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
‘Westerse democratieën kampen met een legitimiteitscrisis én een efficiëntiecrisis; dat wijst op storm!’ (uit: Tegen verkiezingen – David van Reybrouck)
‘Sturen op gedrag kan wél; lees hoofdstuk vier van Reflectie & governance.’
Vrij naar de Commissie Halsema (2013): ‘Een code omarmen zal de crimineel in de organisatie echt niet ontmaskeren, maar het voorkomt wel een drift to failure.’
‘Richting, Ruimte, Ruggensteun’ geeft houvast voor de aansturing van een succesvolle organisatie.’
In 2002 schreef de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling al dat heldere kaders ‘bevrijdend’ kunnen zijn in organisaties en gemeenschappen. Zij waren hun tijd ver vooruit.
Previous
Next

Fusie & samenwerking

image

Fusie: een vak apart én een co-creatie

Over fusies weet iedereen mee te praten op verjaardagen en partijen, maar hoeveel weet men eigenlijk van fusies. Een fusie is in feite een reorganisatie, die – kennelijk – met een andere organisatie meer oplevert dan alleen. Zodoende zijn de regels van reorganiseren van toepassing. Te beginnen met een goede diagnose (zie ook structuur & cultuur) en zeven cruciale kernvragen
 

Stelt uzelf de volgende zeven kernvragen:

 
 1) Wat moet er beter worden? Wat is de meerwaarde? 

2) Waarom een fusie?
3) Wat is de huidige situatie bij de organisatie? Wat zijn de risico’s van het project?
4) Wat wordt de veranderstrategie?
5) Wie zijn de actoren?
6) Hoe evalueer je tijdens het project?
7) Hoe verloopt de communicatie?

Is een fusie de enige oplossing voor diverse vraagstukken? Soms zijn goede samenwerkingsverbanden of coöperaties net zo goed en veel eenvoudiger. Hoe maak je dan een afweging? Er zijn vele publicaties over fusies, maar die gaan bijna altijd over commerciële overnames (vaak Merge and Acquisition (M&A) genoemd) en die verschillen wezenlijk van fusies bij maatschappelijke ondernemingen.

Ervaringen met fusies

Fusies tussen corporaties (zie referenties) zijn vanwege de bijzondere wetgeving het meest gecompliceerd. Voordat de nieuwe woningwet in juli 2015 van kracht werd heb ik Het Fusieboek geschreven. Het Fusieboek is nog steeds bruikbaar, maar let op actuele regelgeving!
Het Fusieboek bestaat uit 13 katernen die elk een onderdeel van het fusieproces beschrijven. Bijvoorbeeld over toezicht bij het fusieproces of de rol van de Ondernemingsraad. U kunt de katernen hier gratis downloaden.

De ervaringen van de belangrijkste spelers in een fusieproces zijn belangrijk, want dat ‘kleurt’ de impliciete insteek van zo’n proces. Welke beelden hebben de deelnemers bij een fusie? Voor een gesprek over de aanpak gebruik ik graag het kleurdenken, maar u kunt ook het boek Droomfusie’ lezen. Ik heb met dit boek – geschreven in een mengvorm van een roman en een managementboek – een bijna ideaal fusieproces beschreven. ‘Droomfusie’ dient als inspiratie aan de vooravond van een fusieproces. Meer informatie over (en bestellen van) Droomfusie

Video over de mythes van mislukte fusies

Hier een korte video waarin de mythes over mislukte fusies doorgeprikt worden door Theo Stubbé (in 2010 nog werkzaam bij Quintis). Daarnaast is katern 7 van het Fusieboek ook prima informatie in de voorfase tot samenwerking.