29 augustus 2014 – Opinie NRC – Prof de Ru

In het NRC van 28 augustus 2014 staat een prima opiniestuk over de schade die Minister Blok aanricht in de volkshuisvesting. Emeritus hoogleraar staats- en bestuursrecht H.J. de Ru laat geen spaan heel van de maatregelen van de minister. Hij beschrijft drie heldere argumenten (i) Blok breekt de unieke toegevoegde waarde van de corporaties af, namelijk investeren in leefbaarheid en veiligheid in wijken. Het buitenland kijkt jaloers naar ons systeem, een systeem dat de overheid geen Euro kost. (ii) Blok introduceert de bemoeienis van de gemeenten in het werk van de corporaties, terwijl korte termijn belangen en opportunisme hoogtij vieren in de lokale politiek. (iii) Blok schendt het staatrecht met misbruik van het systeem van de Novelle plus 125 pagina’s Algemene Maatregelen van Bestuur (waar de Kamer niets over te zeggen heeft). Een artikel dat je moet lezen.