7 November 2014 is het boek: REFLECTIE & GOVERNANCE BIJ SEMIPUBLIEKE ORGANISATIES gepubliceerd.

Reflectie GovernanceBlauwBV

>  U kunt deze lezen door hier te klikken:

>  WIlt u deze zelf downloaden en printen?  klik dan hier

> Wilt u het direct kopen? klik dan hier