13 oktober 2011

Nieuw katern Fusieboek

Het Fusieboek heeft een nieuw katern: over de coöperatie als alternatief voor de fusie. Wij hebben onderzocht wat de drie randvoorwaarden en de drie valkuilen zijn voor een coöperatie als een vorm van samenwerken tussen organisaties. Met diverse casusbeschrijvingen, zoals de casus Zorgcoöperatie Nederland.