23 november 2014

De eerste reacties op het boek ‘Reflectie & Governance’ zijn lovend te noemen.  Zo schrijft Harm Kliman in zijn blog over mijn boek. Hij vindt het een aantrekkelijk en super actueel boek, want zo schrijft hij: ‘In plaats van nog meer regels om de boel ordentelijk te laten verlopen, kiest Stubbé onomwonden voor sturen op gedrag. Reflectie is daarbij het sleutelwoord.’ Harm Klifman plaatst ook enige kritische kanttekeningen. Hij krijgt bij het lezen de neiging tot nuancering. Heel herkenbaar en ik deel zijn slot van de recensie: ‘Het is echt zíjn boek geworden’.

Verder besteed Aedes Magazine van november 2014 er kort aandacht aan. Op de rol staan de MO-groep, Lucide in december en de VTOI.