22 maart 2014, Column NRC van Caroline de Gruyter

Iedereen weet toch dat normen en waarden zich niet laten afdwingen met wetten en regels. Regels kunnen hooguit vastleggen wat de bestaande waarden zijn. Waarom worden er dan commissie ingesteld (zoals de commissie Halsema) die zich moeten buigen over Governance Codes? Bij mijn publicaties kunt u lezen over deze commissie Halsema.

Helpt het dan om regels aan te scherpen? Nee, want meer regels leidt tot het zoeken naar de mazen in de wet. Echte criminaliteit stoort zich niet aan codes en regels, maar een goede moraliteit helpt wel bij chaotische omstandigheden. Dialoog (‘een lastig gesprek’ is de titel van het rapport van Halsema) werkt beter dan afvinklijstjes.

In mijn boek bespreking van ’the art of action’ toont de auteur aan dat Richting, Ruimte en Ruggensteun de leidraad vormen voor goede organisaties, zeker in onzekere tijden. In de bijgaande column van 22 maart 2014 wordt ook mooi beschreven dat ‘wetten het morele gat niet kunnen vullen’.