‘Niet de kernwaarden van de organisatie, maar de deugd, zeggen iets over ons gedrag.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2014) over burgerparticipatie: ‘Hoe kunnen burgers weer eigenaar worden van hun eigen problemen?’
‘Reflecteren is zo normaal als het rijden met een autogordel; want je kan ook zomaar aangereden worden.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
‘Doe niets wat je niet begrijpt!’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
‘Groepsdenken wordt effectief verminderd door diversiteit in de groep.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
‘Als de top het gewenste gedrag wil ‘voorleven, dan zal die top constant moeten reflecteren of zij de goede dingen doet en de dingen goed doet.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
‘Accepteer dat er altijd frictie is, die alle plannen doorkruist. ’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
‘Westerse democratieën kampen met een legitimiteitscrisis én een efficiëntiecrisis; dat wijst op storm!’ (uit: Tegen verkiezingen – David van Reybrouck)
‘Sturen op gedrag kan wél; lees hoofdstuk vier van Reflectie & governance.’
Vrij naar de Commissie Halsema (2013): ‘Een code omarmen zal de crimineel in de organisatie echt niet ontmaskeren, maar het voorkomt wel een drift to failure.’
‘Richting, Ruimte, Ruggensteun’ geeft houvast voor de aansturing van een succesvolle organisatie.’
In 2002 schreef de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling al dat heldere kaders ‘bevrijdend’ kunnen zijn in organisaties en gemeenschappen. Zij waren hun tijd ver vooruit.
Previous
Next

Fusieboek voor woningcorporaties

Het fusieboek in 13 katernen

Het fusieboek bestaat uit 13 katernen, ingedeeld naar de verschillende doelgroepen en aspecten van een fusie tussen woningcorporaties. De auteurs willen in het fusieboek een beeld schetsen van handvatten en (algemeen geldende) regels voor goed verlopende fusietrajecten. Een fusietraject zal eerder een succes worden als de organisaties zo goed mogelijk voorbereid zijn op wat er gaat gebeuren. Niet iedereen hoeft alle aspecten te doorgronden, zodat de katernen afzonderlijk te lezen zijn.

Katernen

Alle katernen van het fusieboek zijn hieronder eenvoudig te downloaden, zonder drempels of kosten, want wij zijn overtuigd van de voordelen van een open en horizontale wijze van communiceren. Als wederdienst vragen wij de lezers van het fusieboek te reageren over de inhoud.

Lees meer en downloaden

Katern 1: Inleiding, visie en mythes

Katern 2: De maatschappelijke onderneming

Katern 3: De huurdersorganisatie

Katern 4: De ondernemingsraden

Katern 5: Fusies en extern toezicht

Katern 6: De belanghebbenden – participatie

Katern 7: De juiste partner – zoeken naar de meerwaarde

Katern 8: Het fusietraject

Katern 9: De juridische aspecten

Katern 10: De communicatie

Katern 11: Integratie van de bedrijfsvoering

Katern 12: De effecten van fusies

Katern 13: De coöperatie als alternatief  

Hier kunt u een referentie over Het Fusieboek lezen.

Nota Bene: de katernen zijn geschreven in 2009 en 2010, zodat de laatste ontwikkelingen – zoals de nieuwe Woningwet uit 2015 – niet verwerkt zijn. Uit een recente check blijkt dat het fusieboek regelmatig geraadpleegd wordt. Het blijft dus kennelijk een toegevoegde waarde behouden. Niemand kan echter rechten ontlenen aan deze inhoud.

De laatste informatie vindt u op de website van de Autoriteit Wonen; zie www.ilent.nl