9 december 2012

De Kerstdagen zijn goed om stil te staan bij de stormachtige ontwikkelingen. Daarom drie korte berichten:

Scenariodenken:

De ontwikkelingen van het regeerakkoord grijpen diep in op alle maatschappelijke ondernemingen. Zowel bij de zorg als bij het welzijn staat alles op zijn kop. Scheiding wonen en zorg, AWBZ decentraliseren etc. De volkshuisvesting wordt ongehoord kaalgeplukt, zodat de meeste bouwactiviteiten stil worden gelegd. 

Hoe ga je hier mee om? In het bedrijfsleven zijn er ook grote onzekerheden, zoals dalende valuta’s of revoluties in landen waar de grondstoffen vandaan komen. De maatschappelijke ondernemingen kunnen leren van de reacties in het bedrijfsleven: stuur op je kasstroom, creëer wendbaarheid in de organisatie en test je strategie op mogelijke scenario’s.

Scenariodenken is kijken over de barrière van het komende jaar (jaren). Welke strategische keuzes kan ik nu maken, die een maximaal toegevoegde waarde creëren voor de komende 10 jaren. Onderga een confrontatie van uw strategische keuzes met drie tot vijf toekomstscenario’s. Onderzoek hoe uw strategie uit een dergelijke stresstest naar voren komt. Het helpt niet om de pijn te verzachten, maar het geeft u en uw organisatie Richting. Op basis van een heldere Richting kunt u uw medewerkers Ruimte en Ruggensteun bieden.

Burgerparticipatie:

Ik wijs ook op de stormachtige ontwikkelingen op het gebied van burgerparticipatie. Na de publicatie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in juni is nu ook het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) met een rapport gekomen. U kunt bijna elke week naar een seminar of congres gaan over dit onderwerp. De kern van het verhaal is dat de maatschappij zodanig verandert dat de instituties (zoals de gemeente) het niet meer begrijpen óf niet goed weten hoe het best te reageren. In mijn woonplaats Amersfoort hebben ik met vier andere burgers het initiatief naar ons toe getrokken. De gemeente zoekt nu met ons hoe de stad in haar kracht komt. Geïnteresseerd in deze ontwikkeling? Kijk op de navolgende website voor achtergronden en links over burgerparticipatie: www.hetnieuwesamenwerken.net .

Droomfusie als ebook:

Het boek Droomfusie is nu ook als ebook te verkrijgen bij http://www.mijnbestseller.nl/magento/. De reacties op het boek zijn lovend met woorden zoals: ‘een feest van herkenning’ en ‘prachtige inspiratie’. Ik vind het een eer dat zowel de woonbond als KWH mijn boek hebben beschreven in hun magazine. Het artikel in Woonbondig kunt u hieronder lezen.

2013 wordt nog spannender dan het afgelopen jaar.

Ik wens een ieder inspiratie toe in de stijl van Mondriaan: terug naar de kern! Wat is uw kern?

Goede feestdagen!