‘Niet de kernwaarden van de organisatie, maar de deugd, zeggen iets over ons gedrag.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2014) over burgerparticipatie: ‘Hoe kunnen burgers weer eigenaar worden van hun eigen problemen?’
‘Reflecteren is zo normaal als het rijden met een autogordel; want je kan ook zomaar aangereden worden.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
‘Doe niets wat je niet begrijpt!’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
‘Groepsdenken wordt effectief verminderd door diversiteit in de groep.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
‘Als de top het gewenste gedrag wil ‘voorleven, dan zal die top constant moeten reflecteren of zij de goede dingen doet en de dingen goed doet.’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
‘Accepteer dat er altijd frictie is, die alle plannen doorkruist. ’ (uit: Reflectie & governance - Stubbé)
‘Westerse democratieën kampen met een legitimiteitscrisis én een efficiëntiecrisis; dat wijst op storm!’ (uit: Tegen verkiezingen – David van Reybrouck)
‘Sturen op gedrag kan wél; lees hoofdstuk vier van Reflectie & governance.’
Vrij naar de Commissie Halsema (2013): ‘Een code omarmen zal de crimineel in de organisatie echt niet ontmaskeren, maar het voorkomt wel een drift to failure.’
‘Richting, Ruimte, Ruggensteun’ geeft houvast voor de aansturing van een succesvolle organisatie.’
In 2002 schreef de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling al dat heldere kaders ‘bevrijdend’ kunnen zijn in organisaties en gemeenschappen. Zij waren hun tijd ver vooruit.
Previous
Next

Privacy verklaring

Blauw bv en eventueel gelieerde organisaties respecteren de privacy van alle klanten, partners en bezoekers aan de website.

Alle door hen verstrekte persoonlijke gegevens zal Blauw bv vertrouwelijk behandelen. Blauw bv gebruikt de verstrekte gegevens alleen in het belang van de dienstverlening van
de genoemde klanten, partners en bezoek ers aan de website. Deze gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de diensten, zoals de ver
strekker van de gegevens kan begrijpen. Blauw bv verkoopt deze gegevens niet aan derden.

Elke verstrekker van persoonlijke gegevens heeft het recht om inzage in de gegevens, deze te laten corrigeren en/of te laten verwijderen.

De website blauwbv.nl gebruikt alleen cookies voor de functionaliteiten van een goed functionerende website. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt.