Anno 2015 moeten we in de zorg, of in het semipublieke domein in het algemeen, creatieve wegen bewandelen. Er vinden zoveel veranderingen tegelijk plaats als je denkt aan de bekostiging, aan de vergrijzing, aan de maatschappelijke roep om ‘de menselijke maat’ en dergelijke, dat er geen platgetreden paden zijn die leiden tot goede oplossingen. Helaas zit de mens – zo blijkt uit recent onderzoek – zo in elkaar dat-ie denkt dat creativiteit en leiderschap slecht samengaan. Hier ligt een mooie taak voor raden van toezicht. Als toezichthouders een heldere Richting geven in creatief denken, ontstaat er Ruimte voor bestuurders (en professionals) om te zoeken naar de onorthodoxe – vernieuwende – oplossingen. Toezichthouders zouden daar een derde R, van Ruggensteun, aan toe kunnen voegen. Ik heb mijn idee hierover geplaatst in de bijgaande blog.

U kunt in dialoog gaan met mij en anderen via www.lucide.info.