8 september 2014 – Opinie VK – W. Beekers

Wie meer ruimte voor de samenleving zoekt , moet de overheid in haar hok jagen, zo schrijft Wouter Beekers, directeur van het Wetrenschappelijk Instituut van de ChristenUnie.

Hij borduurt voort op de participatiesamenleving en benoemt dat de overheid niet uit zichzelf terugtreedt om intiatieven van burgers de ruimte te geven. Volgens hem functioneert de samenleving op zijn best als mensen, ondernemers, organisaties en overheden samenwerken: de coöperatiemaatschappij.Hierbij ziet hij de Nationale Ombudsman als de waakhond tegen de gulzige overheid. Klik hier voor het artikel uit de Volkskrant