Maart 2019

De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) heeft onderzoek uitgevoerd over de kwaliteit van 56 woningcorporaties. Enkele uitkomsten zijn:

Mijn conclusie uit het rapport is dat mijn preferente aanpak (met een vragenlijst o.b.v. de 9 bouwstenen uit het leerboek Reflectie & Governance) precies aansluit bij de meetlat van de Aw. Gelukkig krijg ik veel positieve feedback op mijn begeleiding (zie referenties). 
In dit onderzoek mis ik dat zelfevaluaties (per definitie) bedoeld zijn als een instument om te reflecteren en daaruit te leren voor de toekomst. Deze focus op het leren wordt niet benoemd door de Aw, die misschien te vaak in het standje ‘beoordelen’ staan.

Klik hier voor het hele rapport.